CHƯƠNG TRÌNH MEMBER CARD

 
MENU

Chi tiết

Sản phẩm

CHƯƠNG TRÌNH MEMBER CARD

CHƯƠNG TRÌNH MEMBER CARD

CHƯƠNG TRÌNH MEMBER CARD

A) Mục đích chương trình:
Chương trình “KHÁCH HÀNG THÂN THIẾT” được xây dựng nhằm mục đích sau:
- Chăm sóc và ưu đãi cho các khách hàng thuê thiết bị thường xuyên, có mối quan hệ thân thiết.
- Tăng sự hài lòng với thương hiệu “Dịch vụ cho thuê Thăng Long”


B) Đối tượng áp dụng: 
- Đối tượng áp dụng: Tất cả các khách đã từng thuê tại cửa hàng tại 3 chi nhánh của Dịch vụ cho thuê Thăng Long sẽ được nhận thẻ VIP Member
 

C) Hình thức áp dụng:                                                                            

  • Giá trị chiết khấu là 5% trên tổng giá trị đơn hàng (sau khi đã trừ các chi phí phát sinh)

  • Khách hàng vui lòng xuất trình thẻ VIP Member để được chiết khấu trực tiếp

  • Không áp dụng kèm với các chương trình khuyến mãi khác của công ty, công ty sẽ áp dụng chương trình khuyến mãi có giá trị cao nhất.

  • Không áp dụng cho khách hàng đã chiết khấu trực tiếp vào sản phẩm

Các chi phí sẽ được trừ ra khi tính chiết khấu:

  • Phí vận chuyển

  • Phí nhân sự

  • Phí làm đêm

  • Phí mua đồ làm 1 lần cho 1 chương trình

Hỗ trợ trực tuyến