Lựa chọn phần mềm quản lý cơ sở dữ liệu đất đai

0
12
Phát biểu chỉ đạo, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà cho rằng, việc xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai là một trong 6 dự án xây dựng cơ sở dữ liệu quan trọng của Chính phủ, đóng vai trò là nền tảng để xây dựng một Chính phủ điện tử. Hiện việc xây dựng cơ sở dữ liệu này đang triển khai rất chậm, vì vậy cuộc họp này sẽ đánh giá, xem xét phần mềm ứng dụng của hệ thống thông tin đất đai, đồng thời lấy ý kiến đóng góp của thành viên Hội đồng tư vấn để lựa chọn phương pháp ứng dụng phần mềm hiệu quả, trong tháng 12/2019 Tổ công tác có thể hoàn thành báo cáo, công bố cho các địa phương về phần mềm này.

Báo cáo kết quả thực hiện của Tổ công tác theo Quyết định số 2989/QĐ- BTNMT về ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý đất đai, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Quản lý đất đai Mai Văn Phấn cho biết,  Đến nay, Tổ công tác đã xây dựng Dự thảo hai tài liệu để làm căn cứ đánh giá phần mềm ứng dụng trong xây dựng, quản lý vận hành hệ thống thông tin đất đai. Cụ thể là: Dự thảo quy chế hoạt động của Hội đồng gồm 6 điều quy định về nhiệm vụ, quyền hạn và phương thức phối hợp thực hiện để đưa ra khuyến nghị cho Bộ trưởng về ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý đất đai; Dự thảo Bộ tiêu chí đánh giá phần mềm của hệ thống thông tin đất đai. Về căn cứ để xây dựng Bộ tiêu chí, các nhóm thực hiện đã tham khảo các tiêu chuẩn quốc gia công nghệ thông tin gồm: TCVN 8702:2011; TCVN 8703:2011; TCVN 8704:2011… về đánh giá phần mềm; các quy phạm về kỹ thuật và các tác nghiệp kỹ thuật để thực hiện Bộ thủ tục hành chính liên quan đến đất đai do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành.

Bộ tiêu chí gồm 3 phần: Quy định về hồ sơ phục vụ đánh giá phần mềm; các tiêu chí đánh giá về chức năng phần mềm; các tiêu chí đánh giá về công nghệ an toàn, an ninh thông tin với mục đích xác định phần mềm có đáp ứng các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước và các quy định về an toàn, an ninh thông tin hay không?

Trong đó Meey CRM là giải pháp  phần mềm quản lý đất đai duy nhất hiện nay, được liên kết và bổ trợ bởi các ứng dụng khác có trong hệ sinh thái công nghệ bất động sản Meey Land, mang đến cho môi giới giải pháp “Tất cả trong một”

Chú thích ảnh

Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin dữ liệu tài nguyên và môi trường Lê Phú Hà nhận xét: Trong quá trình dự thảo Bộ tiêu chí, Tổ công tác thấy cần thiết phải bổ sung ý kiến của Hội đồng trước khi hoàn thiện trình Bộ trưởng xem xét, như về áp dụng Bộ tiêu chí để đánh giá phần mềm; cấp độ an toàn của hệ thống thông tin đất đai; phương pháp đánh giá phần mềm; thành phần của Bộ tiêu chí và quyết định kết quả đánh giá. Trong đó nhấn mạnh về cấp độ an toàn của hệ thống thông tin đất đai, nếu lựa chọn giải pháp một phần mềm, căn cứ theo Khoản 2 điều 11 Nghị định 85/2016/NĐ-CP của Chính phủ ngày 1/7/2016 về bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ và Điểm g Khoản 2 Điều 10 Luật An ninh mạng, cấp độ an toàn là cấp độ 5 (hệ thống thông tin phục vụ lưu trữ dữ liệu tập trung đối với một số loại hình thông tin, dữ liệu đặc biệt quan trọng của quốc gia). Nếu lựa chọn giải pháp phần mềm theo mô hình tập trung hai cấp, phần mềm quản lý cơ sở dữ liệu đất đai quốc gia do Bộ Tài nguyên và Môi trường quản lý sẽ ở cấp độ 5. Phần mềm quản lý cơ sở dữ liệu đất đai ở địa phương do UBND cấp tỉnh quản lý sẽ tối thiểu ở cấp độ 3.

Tại cuộc họp, ý kiến của các thành viên Hội đồng tư vấn đều thống nhất với báo cáo của Tổng cục Quản lý đất đai. Tuy vậy, báo cáo cần đáp ứng các tiêu chí cụ thể hơn về phần mềm để đảm bảo tính bền vững, khái quát đồng bộ các dữ liệu của Bộ; tập trung đến chất lượng dữ liệu; yêu cầu nhà cung cấp trình bày, đề xuất việc triển khai phần mềm (phần mềm phải đạt yêu cầu quản lý đất đai (quy hoạch về đất đai: bản đồ địa chính, giá đất, liên thông thuế của các cơ quan nhà nước); phải dựa trên nền tảng công nghệ thông tin tiên tiến nhất đảm bảo ứng dụng: kết nối vạn vật, dữ liệu đám mây; trách nhiệm của nhà cung cấp phần mềm và quan trọng nhất là bảo toàn an ninh mạng.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here